Künstlerische Bildung

2011 Bachelor of Arts an der Bergischen Universität Wuppertal

 

2013 Master of Education an der Bergischen Universität Wuppertal

Lehre

Katja Pfeiffer
Armin Hartenstein
Jim Harris
Christian Schreckenberger

Ausstellungen

In Arbeit 2010

Screenshot 2011

In Arbeit 2011

Screenshot 2012

Natur ist Ansichtssache 2013

Art-Connection Aachen 2017

APRILAPRIL 2018 (Galerie Artikel 5)

Art-Connection Aachen 2018

Wie wir in den Wald hineinrufen 2021

Art-Connection Aachen 2022